44 2033180199

కేసు నివేదికలు

Collet-Sicard syndrome: Case report

  • Isadora Afiune Thom�?© de Oliveira, Bruna Morais Cordeiro1, Rafaella Dias Coelho, Arthur Fidelis de Souza, Ygor Costa Barros, Kim-Ir-Sen Santos Teixeira

పరిశోధన వ్యాసం

Protective effect of ginger extract against alterations of rat thyroid structure induced by cypermethrin administration

  • Doaa Mohammed Yousef, Samaa Salah Abd El-Fatah, Abdelmonem Awad Hegazy

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Orbital teratoma

  • Andressa Moreira Lemes, Lara Saraiva Mori, Vanessa Assun�?§�?£o Peixoto, Veronica Nogueira Garcia Edelhoff, Kim-Ir-Sen Santos Teixeira

పరిశోధన వ్యాసం

The connection of blood grouping with eye blinking

  • Muhammad Imran Qadir, Muhammad Tanveer

పరిశోధన వ్యాసం

Anatomical preconditions for the development of the threat of miscarriage

  • Dzmitry Valchkevich, Anton Lemesh

ఎడిటర్‌కి లేఖ

E. coli plasmid-mediated colistin resistance in Faisalabad, Pakistan: A glance

  • Ahtesham Ahmad Shad*, Wajahat Ahmed Shad
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top