44 2033180199

అసలు వ్యాసం

Trends of red cell alloimmunization in β thalassemia major patients: A single center retrospective study in Karachi

  • Asim Qidwai, Neelam Mansoor, Anwari Syeda, Humaira Maheen, Irfan Mohammad, Farrukh Malik
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top