44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

Temperament and character of adolescent institutionalized orphans

  • Suhail Ahmad Choh, Mudassir, Hassan, Mohd Irshad, Rifat Sarosh

మినీ సమీక్ష

Exposure to bisphenol: A and its analogues in neurodevelopmental disorders among girls

  • MuChaithra Muniyoor 1,Manoj Kumar Sharma 2, Manjunath3 , Farhan Zameer 4, Srinivas 5, Ravish H6*

కేసు నివేదికలు

Olanzapine in the treatment of avoidant and restrictive food intake disorder: A case report

  • Sangroula Dinesh*, Jyotsana P, Shah O, Donnelly C
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top