44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

Surveying the underwater springs of the former Fürdő Island in the Danube by high resolution airborne remote sensing

  • Gábor Bakó, Zsolt Molnár, Kinga Páll-Somogyi, András Molnár
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top