44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

Investigation of karst features at Ogbunike area, south-eastern Nigeria using 3D resistivity and GIS methods

  • Okafor Innocent U, Anakwuba Emmanuel K, Okpara Augustine O, Udegbunam Innocent E, Onyebum Tochukwu, Aniwetalu Emmanuel U

సమీక్షలు

3-Dimensional seismic interpretation and fault seal assessment of Ganga Field, Niger Delta, Nigeria

  • Okpara Augustine O, Anakwuba Emmanuel K, Onyekwelu Clement U, Udegbunam Innocent E, Okafor Uchenna I
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top