44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

On the Evaluation of Direct Laser Deposition of SS304L-SiC Composite:Layer Formation and Microstructure

  • Hassan A Sabour, Mohammed A, Taha, Khaled Abdelghany, Ahmed F. Youssef
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top