44 2033180199

పరిశోధన వ్యాసం

Human resource challenges experienced by nurse managers at a South African rural district hospital during COVID-19 pandemic

  • Livhuwani Tshivhase*, Nthomeni Dorah Ndou, Patrone Rebecca Risenga, Idah Moyo, Tshimangadzo Selina Mudau, Sheilla Mboweni, Azwihangwisi Helen Mavhandu-Mudzusi
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top