44 2033180199

కేసు నివేదికలు

Anaphylaxis to proton pump inhibitor: Pantoprazole -induced Kounis syndrome

  • Himmatrao Saluba Bawaskar*, Parag Himmatrao Bawaskar, Pramodini himatrao Bawaskar
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top