44 2033180199
క్లినికల్ నెఫ్రాలజీ మరియు పరిశోధన

వైద్య నెఫ్రాలజీ మరియు పరిశోధన అనేది మూత్రపిండ వ్యాధుల నిర్ధారణ మరియు నిర్వహణకు సంబంధించిన ఇటీవలి పరిశోధన ఆవిష్కరణల ఆధారంగా అసలైన శాస్త్రీయ మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లను ప్రచురిస్తుంది. క్లినికల్ నెఫ్రాలజీ మరియు రీసెర్చ్ జర్నల్ యొక్క పరిధి నెఫ్రాలజీ యొక్క వివిధ శాఖలను కలిగి ఉంటుంది, ఉదాహరణకు, క్లినికల్ నెఫ్రాలజీ, డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతీ, పీడియాట్రిక్ నెఫ్రాలజీ, మూత్రపిండ పునఃస్థాపన చికిత్స, డయాలసిస్, మూత్రపిండ మార్పిడి మరియు రోగనిరోధక శక్తిని తగ్గించే నిర్వహణ. అదనంగా, కిడ్నీ బయాప్సీ, మూత్రపిండ పునఃస్థాపన, పెరిటోనియల్ డయాలసిస్, తీవ్రమైన మూత్రపిండాల గాయం యొక్క హిస్టోకెమికల్ మరియు రోగలక్షణ విశ్లేషణ, కిడ్నీ నియోప్లాజమ్‌లు, మూత్రపిండ నెక్రోసిస్, కాలిక్యులి, కార్సినోమా, కార్సినోమా, కార్సినోమా, కిడ్నీ బయాప్సీకి సంబంధించిన నవల పద్ధతుల ఆగమన ప్రక్రియను ప్రదర్శించే మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల ప్రచురణకు జర్నల్ ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. మూత్రపిండము, మూత్రపిండ రక్తపోటు మరియు ఇతర దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ వ్యాధులు. మూత్రపిండ వ్యాధుల నివారణకు ఉద్దేశించిన నవల వైద్య జోక్యాలపై ఆధారపడిన మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు ఎక్కువగా అభ్యర్థించబడతాయి. జర్నల్ తీవ్రమైన మరియు దీర్ఘకాలిక నెఫ్రోలాజికల్ రుగ్మతలకు చికిత్స చేసే నవల పద్ధతుల పరిశోధన మరియు అభ్యాసానికి ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, లోబార్ నెఫ్రోనియా, ఆల్పోర్ట్ సిండ్రోమ్, హైడ్రోనెఫ్రోసిస్, గ్లోమెరులోనెఫ్రిటిస్, ఎండ్-స్టేజ్ మూత్రపిండ వ్యాధులు, కిడ్నీ సిస్ట్‌లు, లూపస్ నెఫ్రిటిస్, నెఫ్రోస్క్లెరోసిస్ మొదలైనవి. జర్నల్ సమర్పించిన అన్ని మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల కోసం డబుల్ బ్లైండ్ పీర్ రివ్యూ ప్రక్రియను అనుసరిస్తుంది. అన్ని ఉదహరించదగిన మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల ఆమోదం మరియు ప్రచురణకు కనీసం ఇద్దరు స్వతంత్ర సమీక్షకులచే సానుకూల సమీక్ష అవసరం. ఎడిటోరియల్ మేనేజర్ సిస్టమ్ సమర్పణ మరియు పీర్ సమీక్ష యొక్క మొత్తం ప్రక్రియను ట్రాక్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది, ఆశాజనక అంగీకారం కోసం. మూత్రపిండ వ్యాధుల నివారణకు ఉద్దేశించిన నవల వైద్య జోక్యాలపై ఆధారపడిన మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు ఎక్కువగా అభ్యర్థించబడతాయి. జర్నల్ తీవ్రమైన మరియు దీర్ఘకాలిక నెఫ్రోలాజికల్ రుగ్మతలకు చికిత్స చేసే నవల పద్ధతుల పరిశోధన మరియు అభ్యాసానికి ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, లోబార్ నెఫ్రోనియా, ఆల్పోర్ట్ సిండ్రోమ్, హైడ్రోనెఫ్రోసిస్, గ్లోమెరులోనెఫ్రిటిస్, ఎండ్-స్టేజ్ మూత్రపిండ వ్యాధులు, కిడ్నీ సిస్ట్‌లు, లూపస్ నెఫ్రిటిస్, నెఫ్రోస్క్లెరోసిస్ మొదలైనవి. జర్నల్ సమర్పించిన అన్ని మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల కోసం డబుల్ బ్లైండ్ పీర్ రివ్యూ ప్రక్రియను అనుసరిస్తుంది. అన్ని ఉదహరించదగిన మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల ఆమోదం మరియు ప్రచురణకు కనీసం ఇద్దరు స్వతంత్ర సమీక్షకులచే సానుకూల సమీక్ష అవసరం. ఎడిటోరియల్ మేనేజర్ సిస్టమ్ సమర్పణ మరియు పీర్ సమీక్ష యొక్క మొత్తం ప్రక్రియను ట్రాక్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది, ఆశాజనక అంగీకారం కోసం. మూత్రపిండ వ్యాధుల నివారణకు ఉద్దేశించిన నవల వైద్య జోక్యాలపై ఆధారపడిన మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లు ఎక్కువగా అభ్యర్థించబడతాయి. జర్నల్ తీవ్రమైన మరియు దీర్ఘకాలిక నెఫ్రోలాజికల్ రుగ్మతలకు చికిత్స చేసే నవల పద్ధతుల పరిశోధన మరియు అభ్యాసానికి ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, లోబార్ నెఫ్రోనియా, ఆల్పోర్ట్ సిండ్రోమ్, హైడ్రోనెఫ్రోసిస్, గ్లోమెరులోనెఫ్రిటిస్, ఎండ్-స్టేజ్ మూత్రపిండ వ్యాధులు, కిడ్నీ సిస్ట్‌లు, లూపస్ నెఫ్రిటిస్, నెఫ్రోస్క్లెరోసిస్ మొదలైనవి. జర్నల్ సమర్పించిన అన్ని మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల కోసం డబుల్ బ్లైండ్ పీర్ రివ్యూ ప్రక్రియను అనుసరిస్తుంది. అన్ని ఉదహరించదగిన మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల ఆమోదం మరియు ప్రచురణకు కనీసం ఇద్దరు స్వతంత్ర సమీక్షకులచే సానుకూల సమీక్ష అవసరం. ఎడిటోరియల్ మేనేజర్ సిస్టమ్ సమర్పణ మరియు పీర్ సమీక్ష యొక్క మొత్తం ప్రక్రియను ట్రాక్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది, ఆశాజనక అంగీకారం కోసం. జర్నల్ తీవ్రమైన మరియు దీర్ఘకాలిక నెఫ్రోలాజికల్ రుగ్మతలకు చికిత్స చేసే నవల పద్ధతుల పరిశోధన మరియు అభ్యాసానికి ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, లోబార్ నెఫ్రోనియా, ఆల్పోర్ట్ సిండ్రోమ్, హైడ్రోనెఫ్రోసిస్, గ్లోమెరులోనెఫ్రిటిస్, ఎండ్-స్టేజ్ మూత్రపిండ వ్యాధులు, కిడ్నీ సిస్ట్‌లు, లూపస్ నెఫ్రిటిస్, నెఫ్రోస్క్లెరోసిస్ మొదలైనవి. జర్నల్ సమర్పించిన అన్ని మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల కోసం డబుల్ బ్లైండ్ పీర్ రివ్యూ ప్రక్రియను అనుసరిస్తుంది. అన్ని ఉదహరించదగిన మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల ఆమోదం మరియు ప్రచురణకు కనీసం ఇద్దరు స్వతంత్ర సమీక్షకులచే సానుకూల సమీక్ష అవసరం. ఎడిటోరియల్ మేనేజర్ సిస్టమ్ సమర్పణ మరియు పీర్ సమీక్ష యొక్క మొత్తం ప్రక్రియను ట్రాక్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది, ఆశాజనక అంగీకారం కోసం. జర్నల్ తీవ్రమైన మరియు దీర్ఘకాలిక నెఫ్రోలాజికల్ రుగ్మతలకు చికిత్స చేసే నవల పద్ధతుల పరిశోధన మరియు అభ్యాసానికి ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, లోబార్ నెఫ్రోనియా, ఆల్పోర్ట్ సిండ్రోమ్, హైడ్రోనెఫ్రోసిస్, గ్లోమెరులోనెఫ్రిటిస్, ఎండ్-స్టేజ్ మూత్రపిండ వ్యాధులు, కిడ్నీ సిస్ట్‌లు, లూపస్ నెఫ్రిటిస్, నెఫ్రోస్క్లెరోసిస్ మొదలైనవి. జర్నల్ సమర్పించిన అన్ని మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల కోసం డబుల్ బ్లైండ్ పీర్ రివ్యూ ప్రక్రియను అనుసరిస్తుంది. అన్ని ఉదహరించదగిన మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల ఆమోదం మరియు ప్రచురణకు కనీసం ఇద్దరు స్వతంత్ర సమీక్షకులచే సానుకూల సమీక్ష అవసరం. ఎడిటోరియల్ మేనేజర్ సిస్టమ్ సమర్పణ మరియు పీర్ సమీక్ష యొక్క మొత్తం ప్రక్రియను ట్రాక్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది, ఆశాజనక అంగీకారం కోసం. ఎండ్-స్టేజ్ మూత్రపిండ వ్యాధులు, మూత్రపిండ తిత్తులు, లూపస్ నెఫ్రిటిస్, నెఫ్రోస్క్లెరోసిస్ మొదలైనవి. జర్నల్ సమర్పించిన అన్ని మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల కోసం డబుల్ బ్లైండ్ పీర్ రివ్యూ ప్రక్రియను అనుసరిస్తుంది. అన్ని ఉదహరించదగిన మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల ఆమోదం మరియు ప్రచురణకు కనీసం ఇద్దరు స్వతంత్ర సమీక్షకులచే సానుకూల సమీక్ష అవసరం. ఎడిటోరియల్ మేనేజర్ సిస్టమ్ సమర్పణ మరియు పీర్ సమీక్ష యొక్క మొత్తం ప్రక్రియను ట్రాక్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది, ఆశాజనక అంగీకారం కోసం. ఎండ్-స్టేజ్ మూత్రపిండ వ్యాధులు, మూత్రపిండాల తిత్తులు, లూపస్ నెఫ్రిటిస్, నెఫ్రోస్క్లెరోసిస్, మొదలైనవి. జర్నల్ సమర్పించిన అన్ని మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల కోసం డబుల్ బ్లైండ్ పీర్ రివ్యూ ప్రక్రియను అనుసరిస్తుంది. అన్ని ఉదహరించదగిన మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల ఆమోదం మరియు ప్రచురణకు కనీసం ఇద్దరు స్వతంత్ర సమీక్షకులచే సానుకూల సమీక్ష అవసరం. ఎడిటోరియల్ మేనేజర్ సిస్టమ్ సమర్పణ మరియు పీర్ సమీక్ష యొక్క మొత్తం ప్రక్రియను ట్రాక్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది, ఆశాజనక అంగీకారం కోసం.

రచయిత తమ మాన్యుస్క్రిప్ట్‌లను https://www.pulsus.com/submissions/clinical-nephrology-research.html లో ఉన్న జర్నల్ యొక్క ఆన్‌లైన్ సమర్పణ మరియు ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా లేదా manuscripts@pulsus.com లో ఇ-మెయిల్ అటాచ్‌మెంట్‌గా సమర్పించవచ్చు.

వేగవంతమైన ఎడిటోరియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ మరియు రివ్యూ ప్రాసెస్ (ఫీ-రివ్యూ ప్రాసెస్): 

వైద్య నెఫ్రాలజీ మరియు పరిశోధన సాధారణ ఆర్టికల్ ప్రాసెసింగ్ రుసుము కాకుండా $99 అదనపు ముందస్తు చెల్లింపుతో ఫాస్ట్ ఎడిటోరియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ రివ్యూ ప్రాసెస్ (FEE-రివ్యూ ప్రాసెస్)లో పాల్గొంటుంది. ఫాస్ట్ ఎడిటోరియల్ ఎగ్జిక్యూషన్ మరియు రివ్యూ ప్రాసెస్ అనేది కథనం కోసం ఒక ప్రత్యేక సేవ, ఇది హ్యాండ్లింగ్ ఎడిటర్ నుండి ప్రీ-రివ్యూ దశలో వేగవంతమైన ప్రతిస్పందనను అలాగే సమీక్షకుడి నుండి సమీక్షను పొందేలా చేస్తుంది. ఒక రచయిత సమర్పించినప్పటి నుండి 3 రోజులలో ప్రీ-రివ్యూ గరిష్టంగా వేగవంతమైన ప్రతిస్పందనను పొందవచ్చు మరియు సమీక్షకుడు గరిష్టంగా 5 రోజులలో సమీక్ష ప్రక్రియను పొందవచ్చు, ఆ తర్వాత 2 రోజులలో పునర్విమర్శ/ప్రచురణ జరుగుతుంది. హ్యాండ్లింగ్ ఎడిటర్ ద్వారా ఆర్టికల్ రివిజన్ కోసం నోటిఫై చేయబడితే, మునుపటి రివ్యూయర్ లేదా ప్రత్యామ్నాయ రివ్యూయర్ ద్వారా బాహ్య సమీక్ష కోసం మరో 5 రోజులు పడుతుంది.

మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల అంగీకారం పూర్తిగా ఎడిటోరియల్ టీమ్ పరిశీలనలు మరియు స్వతంత్ర పీర్-రివ్యూ నిర్వహించడం ద్వారా నడపబడుతుంది, సాధారణ పీర్-రివ్యూడ్ పబ్లికేషన్ లేదా వేగవంతమైన ఎడిటోరియల్ రివ్యూ ప్రాసెస్‌కి మార్గం ఏమైనప్పటికీ అత్యున్నత ప్రమాణాలు నిర్వహించబడతాయని నిర్ధారిస్తుంది. శాస్త్రీయ ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండటానికి హ్యాండ్లింగ్ ఎడిటర్ మరియు ఆర్టికల్ కంట్రిబ్యూటర్ బాధ్యత వహిస్తారు. కథనం తిరస్కరించబడినా లేదా ప్రచురణ కోసం ఉపసంహరించబడినా కూడా $99 కథనం FEE-సమీక్ష ప్రక్రియ వాపసు చేయబడదు. 

సంబంధిత రచయిత లేదా సంస్థ/సంస్థ మాన్యుస్క్రిప్ట్ FEE-రివ్యూ ప్రాసెస్ చెల్లింపు చేయడానికి బాధ్యత వహిస్తుంది. అదనపు రుసుము-సమీక్ష ప్రక్రియ చెల్లింపు వేగవంతమైన సమీక్ష ప్రాసెసింగ్ మరియు శీఘ్ర సంపాదకీయ నిర్ణయాలను కవర్ చేస్తుంది మరియు సాధారణ కథన ప్రచురణ ఆన్‌లైన్ ప్రచురణ కోసం వివిధ ఫార్మాట్‌లలో తయారీని కవర్ చేస్తుంది, HTML, XML మరియు PDF వంటి అనేక శాశ్వత ఆర్కైవ్‌లలో పూర్తి-వచన చేరికను సురక్షితం చేస్తుంది, మరియు వివిధ ఇండెక్సింగ్ ఏజెన్సీలకు ఫీడింగ్.

జర్నల్స్ జాబితా

 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top