44 2033180199

లక్ష్యం మరియు పరిధి

జర్నల్ ఆఫ్ డెంటిస్ట్రీ కేస్ రిపోర్ట్ రెండు కీలక సిద్ధాంతాలపై స్థాపించబడింది మరియు పరిశోధన, బోధన మరియు సూచన ప్రయోజనాల కోసం ఇటీవలి టర్న్-అరౌండ్ పరిశోధన కథనాలను ఉచితంగా అందించడం. ఇది అసలు పని మరియు మూలాన్ని సముచితంగా ఉదహరించినట్లయితే ఎవరైనా కాపీ చేయడానికి, పంపిణీ చేయడానికి, ప్రసారం చేయడానికి మరియు పనిని స్వీకరించడానికి అనుమతిస్తుంది. ప్రచురించబడిన అన్ని కథనాలు Crossref అందించిన DOIకి కేటాయించబడతాయి. డెంటిస్ట్రీ కేస్ రిపోర్ట్ కఠినమైన పీర్-రివ్యూ ప్రక్రియను కొనసాగిస్తూ డెంటిస్ట్రీ రంగంలో అధిక నాణ్యత ఫలితాలను వేగంగా ప్రచురించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. జర్నల్ అసలు పరిశోధన పత్రాలు, సమీక్ష కథనాలు, అరుదైన మరియు నవల కేసు నివేదికలు మరియు దంతవైద్యానికి సంబంధించిన క్లినికల్ టెక్నిక్‌లను ప్రచురిస్తుంది.

 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top