44 2033180199

అసలు వ్యాసం

The content of antioxidants - Phenolic compounds, in red wines of Georgia “Kindzmarauli” and “Saperavi”

  • Kekelidze N, Kekelidze T, Akhalbedashvili L, Maisuradze G, Kvirkvelia B, Tsotadze G, Mskhiladze A, Lipartiani V and Jalaghania S
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top