44 2033180199

చిన్న కమ్యూనికేషన్

How innovation could drive a more sustainable and safer food system

  • Vincent Doumeizel

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Bezoar: The dark side of fiber and altered lifestyle

  • Gaurav Wadhawan

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Evaluation of microbial load of beef of Arsi cattle in Adama town, Oromia, Ethiopia

  • Arse Gebeyehu Wode Mekelle
 
అసోకేషన్స్, సొసైటీలు మరియు యూనివర్శిటీల కోసం పీర్ రివ్యూ పబ్లిషింగ్ pulsus-health-tech
Top